Om ingen tror din lögn – ljug på ett nytt sätt

Ryska staten motiverar angreppet på Ukraina med att Ryssland måste försvara sig – och världen – mot den nazism som rotat sig i Ukraina. Därför, förklarade Vladimir Putin när stridsvagnarna vällde in över Ukrainas gränser, hade en ”militär specialoperation” inletts för att avnazifiera och avväpna Ukraina. Putin har hela tiden varit noga med att Ryssland agerar osjälviskt, för att rädda världen mot den bruna faran.

Men ingen har trott honom. Det finns förvisso nazister i Ukraina; förmodligen nästan lika många som i Sverige. Men alla högerradikala partier i Ukraina har misslyckats i alla val sedan revolutionen 2014. Och argumentet om att Ukraina styrs av nazister blir lite svagt när Ukrainas president är jude. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov argumenterade för att de värsta antisemiterna faktiskt är judar. Vilket väckte en hel del irritation i Israel. Putin fick till och med be om ursäkt, vilket är extremt oputinskt.

Ingen tror på Putins lögner, och det vore kanske inte så stort problem om själva kriget gick bra. Men nu befinner sig Putin i en situation där kriget kört fast, och ingen tror honom.

Nationalistfilosofen Aleksandr Dugin erbjuder en lösning: omdefiniera ordet ”nazism”! I en artikel tidigare i dag argumenterar han för att identifiera ”russofobi” som nazismens essens, och därvid noggrant behålla problemformuleringsprivilegiet i egna händer. Om Kreml bestämmer att nazism betyder russofobi, och även bestämmer vad russofobi är, då blir det klart spår för kriget. Både i Ukraina och hemmavid:

Genom att förklara krig mot russofobin behöver vi inte konstruera krångliga förklaringar för vad vi gör vid Charkiv, på Ormön eller i Cherson. Vi utrotar russofobin och går framåt i frågan ända till slutet, det vill säga till Lviv och Ukrainas västra gränser om nu inte regimen i Kiev frivilligt överger russofobin. Men regimen bygger helt och hållet på russofobi, och Putin har helt rätt när han beskriver Ukraina som ett anti-Ryssland. Alltså måste den fientliga regimen katipultera. Ryssland kan inte acceptera ett anti-Ryssland.

Vad hindrar oss från att använda det här greppet och i ett slag befria oss från all tvetydighet kring den militära specialoperationen i Ukraina? På det här sättet skulle allt falla på plats. Jag antar att det även i Ryssland finns en inflytelserik russofobisk lobby; att vi har ett anti-Ryssland även bland oss själva. Genom att anta en deklaration om russofobi berövar vi fotfästet för ett helt segment inom eliten i Ryssland. Inte bara de som redan flytt och russofobar sig från ett säkert avstånd, utan även de som ännu är kvar och väntar på att vi ska stanna upp, förvirra oss och börja vackla bakåt.

Här finns en logisk formel: vi kan endast besegra det yttre anti-Ryssland om vi besegrar vårt inre anti-Ryssland.

Dugins förslag resonerar ganska väl med situationen på slagfältet. Ryssland har misslyckats fullständigt med att få något som helst stöd från omvärlden för aggressionen mot Ukraina. Nazigreppet fungerar inte alls. Och genom att definiera ”russofobi” som ”alla åsikter som strider mot vad Putin tycker” kan man elegant bortidentifera alla ryssar som vägrar hylla den lilla rädda mannen i Kreml och hans krets. Och Dugins grepp gör det även möjligt att förklara varför det ryska våldet nästan uteslutande drabbat det rysktalande Ukraina: de är inte riktiga ryssar.

Hela Dugins artikel är ett vittnesmål om den ryska nationalismens kollaps. Själva begreppet ”ryss” reduceras till kryperi inför överheten. Det råder inget tvivel om att Dugin mästerligt uppfyller kraven.

Jag killgissar om Ryssland och kriget i Ukraina

Hej, jag heter Per och saknar varje form av insyn och insikter i beslutsfattandet i Kreml. Jag har inga källor eller informatörer. Inte heller har jag tillgång till några underrättelserapporter, satellitfoton eller flygspaning som gör att jag vet hur det står till på slagfältet. Och för att göra saken ännu värre: jag har inte varit i Ryssland på nästan fem år och inte i Ukraina sedan 2016.

Jag är en usel källa till insikter om rysk politik och ännu uslare till kunskap om stridsläget i Ukraina.

Men eftersom jag är man och saknar de spärrar som hindrar normala människor från att uttala sig om saker de inte begriper sig på, så envisas jag att pladdra på om både rysk politik och kriget. Den tekniska termen är ”killgissande”. Ha, jag bör tillägga att jag som regel har fel! Här, till exempel.

Undeterred, fortsätter jag killgissa. Nedan dagens skörd av ogrundade och ytliga tankar:

Protester i Ryssland. Talet om det massiva stödet för kriget bland det slags folk som brukar kallas ”vanliga ryssar”, vilka de nu är, är falskt. Men det finns en djup tradition av hyckleri som överlevnadsstrategi i Ryssland. Och generellt i ex-Sovjet. Den ryska statens repressioner mot oliktänkande är brutal, och att gå ut i en protestaktion är ett enormt risktagande. Att hyckla stöd är ett sätt att säkra sin personliga trygghet från repressionen.
Ändå ser vi protester och motstånd. De kommer inte att förändra det politiska landskapet, men de gör intryck. Ett litet träkors med texten ”Butja” i en park. En tonåring med en tom skylt utanför ett köpcentrum. En dekal på en buss. Så störtar man ingen diktator, men så bygger man en medborgarkänsla.

Konflikter mellan olika säkerhetsorganisationer. Det har skrivits en hel del om att FSB och GRU befinner sig i konflikt sedan vilken av dem det nu var misslyckats med vad det nu var. Det råder nog ingen tvekan om att det existerar en kåranda i varje kår, oavsett land och läge. FSB-are tycker att de är häftigare än GRU eller SVR eller FSO eller IOGT etc. Fallskärmstrupperna tycker att de är riktiga soldater, jämfört med flottisterna i marininfanteriet (som objektivt sett har snyggare uniformer, och kedjor på kängorna för att väcka en sovande fiende när de kommer marscherande eftersom det är mycket mer ärofullt att strida mot en vaken och stridsberedd motståndare än bara gå och sticka ihjäl sött sovande fiender med bajonetterna). MEN konflikten i de ryska beslutsfattande kretsarna går inte längs organisatoriska linjer: det som dominerar är en tes om att ryska armén går allt för försiktigt fram i Ukraina. Ryssland, hävdas det, är allt för hämmat av sin humanistiska tradition och benägenhet att på ett kristet vis förlåta en fiende. Dmitrij Rogozin är chef för den ryska rymdflygstyrelsen, men även tidigare vice premiärminister, en av hökarna i den ryska statsledningen och programledare i statliga Sputnik. Han konstaterar att Rysslands problem är just denna förlåtande attityd gentemot fienderna:

Hade Ryssland för bråttom när de förlät det tyska folket angreppet på Sovjetunionen 1941, förlät deras massförbrytelser under Stora fosterländska krigets år? Kanske är det tid att påminna dem om vad de gjorde? Hur kommer det säg att dagens Tyskland än en gång uppför sig aggressivt i relationerna till Ryssland.

Killgissningen i det här fallet: jag tror inte ett dugg på snacket om att säkerhetstjänst A triumferar på säkerhetstjänst B:s bekostnad, eller att säkerhetstjänst B konspirerar mot säkerhetstjänst A för att ta makten. Det finns bara en lojalitet i den ryska statsapparaten, och den är till Putin. Och Putin är notoriskt noggrann med att inte ge instruktioner och direktiv; hans underhuggare ska känna sina roller och funktioner utan att han säger vad de ska göra.

Långt krig/kort krig. Det blir ett långt, utmattande och förödande krig. Det finns inget som kan avsluta det. Man kan tänka sig att Ukraina jagar bort alla ryska trupper från allt ukrainskt territorium, men det löser inte den grundläggande konflikten: Rysslands anspråk på makt över sina grannländer. Det här anspråket sitter inte i personen Putin, utan har odlats i århundraden. Putin fortsätter helt enkelt tsarernas, Lenins och Jeltsins visioner om Ryssland som en världsmakt. Om Putin halkar på en tvål i badet kommer Rysslands nästa ledare med all sannolikhet att vara minst lika förgiftad av detta imperialistiska tänkesätt.

Avslutningsvis: det här är bara mina ytliga fantasier, byggda på intryck från 38 år av arbete med och i Ryssland/Sovjetunionen och flera av Rysslands grannländer. Men jag VET inget!

Två tal

Det är intressant att jämföra Putins tal vid segerdagen 9 maj med Zelenskyjs. De uppmärksammar samma seger, men medan Putin fokuserar på det förflutna, är det nuet som dominerar i Zelenskyjs. Putins tal är ganska banalt; i princip upprepar han sina vanliga talepunkter från tidigare tal. ”Ryssland försvarar sig mot ett angrepp från Nato”:

Russia launched a pre-emptive strike at the aggression. It was a forced, timely and the only correct decision. A decision by a sovereign, strong and independent country.

Ingenstans i talet nämns ordet ”Ukraina”. Det här är inte särskilt underligt, eftersom Putin vid flera tillfällen tidigare framhållit att Ukraina inte existerar. Han hyllar de soldater ”som försvarar Moderlandet”:

I am addressing our Armed Forces and Donbass militia. You are fighting for our Motherland, its future, so that nobody forgets the lessons of World War II, so that there is no place in the world for torturers, death squads and Nazis.

Putins tal är ganska oengagerat. Det centrala är perspektivet att Nato förberett ett angrepp på Ryssland, precis som den aggressiva omvärlden i tusen år gång på gång angripit landet. Stora delar av talet är en uppräkning av fältherrar från historien – Putin hänvisar till och med till några Kievfurstar från tider långt innan det Moskovitiska riket.

Zelenskyjs tal, inspelat mitt på Kievs huvudgata Chresjtjatyk, har en helt annan energi. Zelenskyj lyfter fram just Ukrainas kamp mot Nazityskland, och hur angriparna jagades ut från ockuperade städer och regioner:

Millions of Ukrainians fought Nazism and went through a difficult and long journey. The Nazis were expelled from Luhansk, the Nazis were expelled from Donetsk, and Kherson, Melitopol and Berdyansk were liberated from the occupiers.

The Nazis were expelled from Yalta, Simferopol, Kerch and the entire Crimea. Mariupol was liberated from the Nazis. They expelled the Nazis from all over Ukraine, but the cities I named are especially inspiring us today. They give us faith that we will drive the occupiers out of our own land for sure.

Städerna i uppräkningen är noggrant utvalda: just de städer som befinner sig under rysk ockupation. Zelenskyj avslutar talet med ett angrepp på Putin personligen:

We will never forget what our ancestors did in World War II. Where more than eight million Ukrainians died. And every fifth Ukrainian didn’t return home. In total, the war claimed at least 50 million lives. We do not say ”we can repeat”. Because only a madman can wish to repeat the 2194 days of war. The one who is repeating the horrific crimes of Hitler’s regime today, following Nazi philosophy, copying everything they did. He is doomed. Because he was cursed by millions of ancestors when he began to imitate their killer. And therefore he will lose everything.

And very soon there will be two Victory Days in Ukraine. And someone will not have even one left.

We won then. We will win now, too!

Putins ganska trötta tal står i stark kontrast mot energin i Zelenskyjs. Ukrainas president förmedlar en vision och väg framåt, medan Putin upprepar slitna högtidsfraser.

Är Ryssland fascistiskt? Var Sovjet kommunistiskt?

Många vill – och med goda argument – beskriva Ryssland under Putin som en fascistisk stat. Och visst, Putinryssland testar positivt för alla Umberto Ecos 14 punkter över vad som kännetecknar fascismen. Ändå tvekar jag.

Min motvilja mot att klistra etiketten ”fascism” på vad det nu är för politik vi ser i Ryssland handlar uteslutande om att jag tror att vi missar poängen och inbillar oss att den ryska politiken drivs av en ideologisk vision. Det var inte sant under Sovjetunionen då många inbillade sig att ”kommunismen” var ett slags motiverande faktor i rysk politik. Och fascismen har inte den funktionen i dag. Den politik Putins krets för uppfyller utan tvivel mängder av kriterier för fascismen, men det är ändå irrelevant och begränsar våra möjligheter till analys av Ryssland.

Ryssland är en annan typ av stat än alla andra i Europa. Det viktigaste är att Ryssland gör anspråk på ett inflytande utanför det egna territoriet. I dag används begreppet ”Russkij mir” – den ryska världen – som en formulering som antyder en rysk civilisation, större än själva landet. Begreppet går utanför vad man skulle kunna uppfatta som ett slags konsulär omsorg om medborgare utomlands; det handlar om ett krav på erkännande av rysk kultur, ryskt språk, rysk historieskrivning, Rysslands rätt till företräde.

Föreställningen om att Ryssland har rätt till inflytande utanför landets gränser har definierats ideologiskt på olika sätt genom historien. I kejsartidens Ryssland har den centrerats kring lojaliteten gentemot fursten, kristen mission och kring ett kolonialt civilisatoriskt projekt. På Sovjettiden var kommunismen den faktor som motiverade Rysslands internationella anspråk – Sovjetunionen var alla kommunisters fosterland, oavsett deras medborgarskap. Under Putin formuleras anspråket kulturellt; det finns, menar Kreml, en internationell gemenskap där Ryssland står för anständighet, tradition och respekt. Oavsett ideologiska etiketter har den blinda lojaliteten gentemot tsarer, partiets generalsekreterare eller presidenter hela tiden varit den samma.

Just denna lojalitet är kärnan i den ryska statsbildningen. Ryssland är inte i första hand ett avgränsat territorium, utan en uppsättning lojaliteter, en rövslickarhierarki med, pun intended, ändpunkt i Kreml. Lenin satte rövslickarhierarkin i system genom att upprätta ett starkt centrerat parti, sammanhållet av lojaliteten gentemot partiledningen. Order uppifrån och ner och fjäsk nedifrån och upp var viktigare än respekten för ideologin. Lenins parti ignorerade fullständigt allt marxistiskt tankegods.

Putins Ryssland följer denna linje: inget brott straffas hårdare än illojalitet.

Tsarernas, bolsjevikernas eller Putins Ryssland skiljer sig endast i fråga om de dekorativa element som hängs på aggressionen. Putins Ryssland har tagit till sig alla de tidigare repressiva staternas emblem – kejsartidens dubbelörn, sovjettidens röda stjärna – och gjort dem till sina. Den ryska armén marscherar under imperiets trikolor, men till tonerna av Sovjethymnen.

Vill vi absolut sätta en etikett på Ryssland tror jag det helt enkelt vore enklare att kalla landet för något i stil med ”En hedersmotiverad maffiastat”. Att kalla Ryssland ”fascistiskt” är alltför välvilligt.

En preventiv dolkstötslegend

Ryska medier har inlett en kampanj mot freden. Som bekant pågår resultatlösa förhandlingar, där en rysk delegation, representerad av deltagare helt utan mandat och inflytande, ger vaga uttalanden om att skydda civila och finna en politisk lösning. Delegationen leds av tidigare kulturministern Medinskij, känd för att ha mist sin doktorstitel sedan det visat sig att hans avhandling var ett plagiat.

Själva tanken på förhandlingar och samtal väcker kanske hopp hos dem som ännu inbillar sig att den ryska delegationen har myndighet att fatta några beslut, men de ryska medierna är angelägna om att inskärpa hos läsarna att varje form av överenskommelse med Ukraina är förräderi. Nationalistiska Zavtra skriver:

En fred i Mariupol, de ryska regementenas tillbakadragande från Charkiv, de ryska fartygens från Odessas redd – allt detta medför en ny, fascistisk mänsklighet. Detta förräderi, om det inte stoppas av Putin; om det inte förblir begränsat till Medinskijs militärhistoriska förbund, kommer att innebära ett förräderi mot hela den ryska historien, mot mänsklighetens historia. Den djupa ryska drömmen, den djupa ryska segern, den djupa ryska messianismen befinner sig under ett fruktansvärt hot.

Anti-fredskampanjen riktar sig mot flera ämbetsmän i Putins omgivning. Vladimir Medinskij angrips ursinnigt av nationalistmedierna; och även Putins pressekreterare Dmitrij Peskov misstänkliggörs:

Dmitrij Peskov sa till TV-kanalen Sky News att Rysslands förluster är betydande och antydde att förhandlingarna med Ukraina i förlängningen kan leda till en fredsöverenskommelse. Här kan noteras att han framträdde i en blå skjorta och gul slips. Ett sammanträffande eller en vink? Vad är det som pågår med presidentens officielle pressekreterare? Varför kallar han den TV-stjärnan Ivan Urgant som flytt utomlands för ”en stor patriot”? Varför säger han att attacken på bränsledepån i Belgorod ”inte gynnar förhandlingarna”? Hur kan Peskov ha mage att försvara Serbien och Ungern, som röstat mot Ryssland i FN?

Mycket faller på plats när man ser på hans fru: tidigare konståkningsstjärnan Tatiana Navka är dödd i Ukraina och har bott 15 år i USA.

Både Medinskij och Peskov är ärelösa lögnare; ofarliga som måltavlor. Det intressanta är inte angreppen på dem personligen, utan föreställningen om att det enda acceptabla slutet på den ”militära specialoperationen” är Ukrainas ovillkorliga och fullständiga kapitulation. Och då befinner vi oss i det läge som statliga nyhetsbyrån RIA Novosti, till exempel, beskriver. En flera årtionden lång kampanj för att utplåna allt ukrainskt. Inte ens namnet kan få leva kvar.

Vi har sett ryska kyrkan hylla kriget, våldet och folkmordet, och vi ser Kremlpropagandan blåneka inför alla dokument, vittnesmål och bevis för ryska övergrepp. I takt med att det ryska militära fiaskot blir allt mer uppenbart har nationalistmedierna börjat lista de skyldiga:

Ämbetsmännen: Det har blivit fullständigt tydligt att majoriteten av ämbetsmännen bland makthavarna antingen inte förstår eller i tysthet saboterar det nödvändiga arbete som motsvarar det otroliga andliga lyft vårt samhälle kräver av dem.

Eliten: Alla dessa fega patrioter, ”skrämda” av specialoperationen, liksom den ”elit” som stödjer dem i vårt land och alla dem som hoppas på en ”skändlig fred”; alla dem rekommenderar vi att, i stället för att resa till Israel eller Europa eller sitta i möten i sina rymliga kontor, resa till Donetsk och se vanliga invånare i ögonen. Och sedan besöka fältsjukhusen vid fronten. Sedan kan de dra slutsatser om vad som i själva verket är skrämmande.

Affärsmännen: När man bevittnar våra butikskedjors agerande i dag, minns man ofrivilligt liknande uppföranden under Stora Fosterländska kriget och Leningrads belägring, då vissa ”företagsamma” bytte svältande medborgares antikviteter och värdesaker mot livsmedel och gjorde sig på så sätt förmögna.

Grundligt förbereds dolkstötslegenden. Ett ryskt militärt fiasko kan inte bero på Putins dåliga omdöme, undermålig underrättelsetjänst, generalernas inkompetens, utrustningens dåliga kvalitet eller soldaternas brist på utbildning och disciplin, nej, Rysslands fega och svekfulla fiender har gött förrädare inom landet.

Kreml har utplånat de sista resterna av samhällsdebatt i Ryssland. Det finns inte längre några medier som kritiskt bevakar kriget. Det enda som återstår är röster som kritiserar kretsarna kring Putin för att inte vara tillräckligt mycket Putin.

Krig och äppelträd

Rysslands utrikespolitiska myt finns sammanfattad i 2 Thessalonikierbrevet 2:7:

Laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. 

I en predikan i går, på Marie bebådelsedag, i den ryska kyrkan uppmärksammad enligt den julianska kalendern 7 april, hänvisade Kirill till just det här bibelstället:

Varför har yttre makter rest sig mot den ryska jorden? Varför försöker de krossa den, dela den, ställa broder mot broder? I skriften finns en plats där en kraft omnämns som hindrar Antikrist att ta makten över världen. Aposteln nämner inte vilken den här kraft det är, och många har trott att det handlar om det romerska riket som, trots att det var hedniskt upprätthöll ett slags ordning. Andra har ansett att det handlar om kyrkan, att det är just hon som är denna hindrande makt. Och det är sant – kyrkan har skyddat människorna från att gå vilse i livet. Men den här kraften är också det välsignade folket i all tid och bland alla folk, den ortodoxa tro som lever och verkar i den ortodoxa kyrkan. Det är den kraft som håller tillbaka och det är inte en slump att denna kraft utsätts för de förgiftade pilar som försöker skada kyrkan, kompromettera kyrkan, skilja kyrkan från dess folk.

Här refererar Kirill just till 2 Thess 2:7. Bibelns grekiska originaltext använder ordet ”katechon”, och bibelstället talar om en kraft som står emot antikrist, den laglöse; den som sprider villfarelse och gör att människor inte vågar ta emot kärleken. Den tyske filosofen Carl Schmitt, som haft ett enormt inflytande i det nuvarande Ryssland, uppfattar katechon som essensen av den kristna tron: Den som står emot antikrist. I rysk-ortodox tradition har denna kraft kopplats till ryska staten.

En av de viktigaste ideologerna i Ryssland heter Aleksandr Dugin, och han driver en tankesmedja, kallad just Katechon. Dugin har sina rötter i de fascistgrupper som uppstod i Ryssland efter Sovjets fall, men är nu en av dem som utformar en ideologi för Ryssland, och här är det just Rysslands roll som katechon mot västs antikrist som står i centrum. I slutet av mars skrev Dugin en kommentar till kriget mot Ukraina:

Russia in mortal combat with Anti-Russia stands as a civilization of Light. This is our interests and values. We bring once more the Light to the world, silent, but unquenchable quiet Russian Light.

Dugin manar fram en bild av en kamp mellan mörker och ljus, där Ryssland står för ljuset. Dugin beskriver Ryssland som arvtagare till de fredliga fastlandscivilisationer som sedan tidernas begynnelse befunnit sig i krig mot de människooffrande havscivilisationerna: Karthago, Athen och Anglosaxarna representerar mörkret, snöd vinning och svekfullhet; Rom, Sparta och Ryssland står för ljuset, heroismen och kärleken. Det här bildspråket slår igenom i Kremls marknadsföring av kriget. Ryssland strider för ljusets och kärleken. Och vi kan notera att Putin personligen gärna refererar till Bibeln: senast i det massmöte för kriget som hölls i Moskva i mitten av mars. Vid det tillfället citerade Putin Johannesevangeliet 15:13

Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.

Putin refererar här till hur ryska soldater skyddar varandra med sina kroppar i kampen för Ukrainas befrielse. Citatet antyder offervilja och oegennytta, och, kanske, ett slags messiansk uppfattning om Rysslands roll i världen: Ryssland har gått in i krig för att hålla emot Antikrist, redo att ge sitt liv för Europa, världen…

I en stor artikel i den statliga nyhetsbyrån RIA Novosti identifierar en kolumnist det som kännetecknar den ryska civilisationen: människokärleken:

Av Sovjetunionen ärvde vi och utvecklade de fredliga, vänskapliga förhållandet till varandra. Kärleken till människan låter naivt, lite löjligt, och begreppet saknas i den moderna borgarens ordbok. Där finns mest bara leasing och börskurser. Men det är denna kärlek som är hemligheten med vår civilisation – den ryska, sovjetiska… kalla den vad ni vill.

Allt sammantaget är det tydligt att den ryska attacken på Ukraina inte längre – om den någonsin haft – konkreta mål av typen: kontroll över naturresurser eller handelsvägar. Nej, kriget formuleras nu som den kosmiska kampen mot gott och ont. Här finns bara det godas seger. Kriget är Rysslands kamp mot Antikrist; ljusets kamp mot mörkret; det godas kamp mot ondskan. Ryska nationalistmedier mobiliserar nu attacker mot de fredsförhandlingar som pågår och säger öppet att varje försök att uppnå fred är en skam, ett svek, ett förräderi. Hur kan det goda hitta en överenskommelse med ondskan? Vad slags kompromiss kan ljuset göra med mörkret? Livet med döden?

Vi tillåter inte att segern stjäls genom att vi skriver under en föraktlig fred med dem som svikit sina förfäder, som förrått den månghundraåriga folkvänskapen och som i dag kryper inför västs perversioner och har glömt sin tro och förfädernas traditioner. Segern blir vår.

Jag tror att vi i bästa fall kan förvänta oss ett ohyggligt långt krig, eller ett krig som kommer att föras med ohyggliga vapen. Det enda vi kan göra är att trotsa hopplösheten. Det finns ett snärtigt citat av Martin Luther:

Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett äppelträd i dag.

Medlöperi, motstånd, ansvar

Ingen vet hur populärt kriget mot Ukraina är i Ryssland. Ingen vet hur populär Putin är i Ryssland heller. Putin har aldrig ställt upp i ett val mot en seriös motkandidat. Det är över 22 år sedan han tillträdde som president, men han har aldrig deltagit i en valdebatt; aldrig utfrågats eller ifrågasatts. Han får fina siffror i alla opinionsundersökningar, men vi vet ju inte ett smack om hur de tillfrågade reagerar när någon ringer och säger ”Hej, tycker du att Putin är en bra president?

Många ryssar anstränger sig hårt för att hålla stat och samhälle på så långt avstånd som möjligt. En allt för aktiv och synlig position riskerar att dra till sig uppmärksamhet; bättre att knyta näven i fickan, odla sin trädgård och hålla låg profil. Ibland tolkas det här som ”passivitet”, men det är i själva verket ett aktivt, medvetet val: man vill hålla sig undan.

Det här har blivit svårare och svårare med tiden, och Kreml gör nu allt mer anspråk på ett synligt deltagande. Aleksej Venediktov, tidigare chefredaktör på den oberoende radiostationen Echo Moskvy, skrev för någon vecka sedan att Ryssland nu fullbordat processen mot totalitarism. Det auktoritära systemet accepterar folks tystnat; det totalitära kräver ett uttalat stöd, entusiasm och enighet från folket. I det här sammanhanget blir Putins popularitetssiffror och folkets stöd till kriget i opinionsundersökningar en fråga om att demonstrera enighet, och inte ett sätt att undersöka opinionen.

Ryssarna har tillgång till all information, om inte mer än vi, om kriget. Och visst finns det ett stöd; visst finns det profitörer och karriärister som ser rövslickeri som en säker väg till trygghet och stora pengar. Visst finns det tystnad i hopp om att allt obehagligt ska försvinna av sig själv. Visst finns det vanföreställningar och skyddsmekanismer, och visst finns det tystnad utifrån genuin rädsla, för sitt liv, frihet, studieplats… Men det finns även motstånd. De som vägrar tiga. De som säger nej.

Det är sant att vi inte ser en massiv antikrigsrörelse i Ryssland. Hundra år av repression har skapat ett folk som tänker sig för innan det reser sig för att protestera. Men motståndet finns där. Allt ifrån alla dem som väljer inte delta i en manifestation till stöd för kriget, till dem som ställer sig framför polishuset och uttrycker en protest. Över 15.000 människor i Ryssland har frihetsberövats – vissa kortvarigt, andra har dömts till hårda straff – sedan kriget bröt ut, 24 februari 2022. Människor väljer själva i vilket format de känner att de kan uttrycka sin protest. Kan en småbarnspappa förväntas ta med sig sitt lilla barn på en demonstration? Eller riskera att bli gripen, bortförd, svårt skadad, kanske arbetsoförmögen efter polisvåld? Att sitta bekvämt i trygghet och banna ryska folket för att inte protestera tillräckligt är rätt magstarkt.

En grupp som försöker erbjuda format för att protestera är Феминистское антивоенное сопротивление. Feministiska motståndsrörelsen mot kriget. FAS, enligt det ryska namnets initialer. FAS tipsar om metoder för att uttrycka motstånd till minsta möjliga risker: utrymmet blir mindre och mindre. Ett tag kunde man uttrycka protest genom att bära svarta kläder och hålla en vit blomma. Nu kan man gripas och straffas för detta. Nu har FAS organiserat kampanjen @Mariupol5000 där människor uppmanas att göra små minnesmärken i sina hemstäder för att påminna folket om det våld som ryska armén utövar.

Det här kommer inte att leda till att kriget stoppas. Det här kommer inte att leda till att Putin störtas, men motstånd kan inte uteslutande mätas i hur framgångsrikt det är. De som ställer sig ensamma och visar sin protest kommer inte att tysta lögnen. Motståndet räknas inte uteslutande i hur högröstat det är.

De ryska myndigheterna är noga med att markera det ryska folkets enighet bakom Putin och ”den militära specialoperationen”. Det här är helt i linje med det agerande som vi kanske normalt förknippar med kriminella gäng: alla måste delta i våldet, förnedringen. Alla måste stå och håna offret. Att inte delta i våldet är, enligt det kriminella gäng som ryska staten utgör, ett tecken på illojalitet, förräderi, svek. Vi ser ryska medier nästan andfått hylla våldet och kriget och kalla det kärlek och befrielse.

Och så ser vi motståndet. De där som ställer upp ett kors i en park i en rysk stad som ett minnesmärke över övergreppens offer. De där som söker uttryck för att uttala sin avsky över sin stat, sin armé och den ryska flaggan som doppas allt djupare i blod. De är få och de kommer inte att störta Putin eller tystna de ryska vapnen, men de vägrar tiga, och redan vägran att tiga är en seger.

Anglosaxarna anfaller

En ung rysk journalist som för några år sedan deltog i en kurs med Linnéuniversitetet/Fojo har laddat sina informationskrigföringskanoner med följande text. Jag anger inga namn eller källor, utan delar endast nedanstående som en illustration av hur kriget mot Ukraina motiveras för en rysk publik. Journalisten i fråga arbetar inte på någon inflytelserik tidning och har publicerat det här på sitt eget instagramkonto, bland bilder på behagliga utlandsresor.

Texten är ganska lång, men är nästan en katalog över de senaste årens desinformation från Kreml.

I samband med de senaste händelserna vill jag skriva ett stort inlägg om min syn på världshändelserna. Först vill jag ha sagt att jag inte har för avsikt att uttrycka medlidande för någon eller något liknande. Nu är inte en tid för känslor och min utgångspunkt är Ryssland och de ryska ländernas intressen (man kan gilla det eller inte, men från ett geopolitiskt perspektiv är Ukraina – ryskt land). Jag vill också ha sagt omedelbart: om inte Ryssland finns, så finns inte Ukraina. Just nu är denna situation mer global än några hundra tusens eller miljoner människors liv. Och jag ber er ta en fundering på vems eller vilkas intressen ni spelar i händerna när ni stöder olika flashmobs av typen ”nej till kriget”, ”jag vill ha fred” eller, som jag skulle säga ”Fred åt världen, krig är fittigt”.

Inget av det här har uppstått plötsligt från ingenting. Vid 2020 inträdde den postkapitalistiska epoken och den sista etappen av världsekonomins kris inleddes, under pandemins täckmantel. De transnationella storföretagen och vissa överstatliga strukturer har utnyttjat den här situationen för att erövra ekonomiska territorier och sprida idéer kring globalisering och transhumanism (motsatsen till humanism). Det här innebär inte bara att människorna läggs under deras kontroll; även stater hamnar under deras herravälde. Ett exempel är den allmänna vaccinationen och certifieringen av alla människor, upprättandet av en enhetlig bas för certifiering av vaccinering, globala centrum etc. Historien visar oss att alla ekonomiska världskriser fullbordas av världskrig. Krigets idé är att förinta och underordna ett land. Andra länder överlever och kan utnyttja förlorarens resurser. Så har länder och imperier försvunnit. För Ryssland har det här alltid varit en fråga om själva existensen i alla avseenden.

Jag anser att vi befinner oss i den första fasen av tredje världskriget. I detta krig kommer inte stat att stå mot stat, utan kriget kommer att föras mellan tre parter: de transnationella storföretagen, de överstatliga strukturerna och staterna (de två första kommer att föra osynliga krig; WHO kommer i tysthet fortsätta sina projekt). Kriget kommer att föras på alla fronter: med väpnad strid, ideologi, kultur (förbud mot Tjajkovskij i Grekland, dirigenten Gergiev avskedad i München osv), etniska angrepp (angrepp på ryskspråkiga skolor över hela det postsovjetiska området, vägran att servera ryssar på restauranger, ryska studenter avskils från undervisningen på universitet osv), cyberattacker (statliga sajter tas ner och folk uppmanas till demonstrationer), informationskrigföring (attacker mot inhemska traditioner, likställning med fascismen, jämförelser mellan Putin och Hitler, vilket innebär att ryska folket likställs med nazisterna som vi besegrade, försök att få ryssar att känna skam över sitt land och folk, hjärntvätt av unga för att skapa oro i landet och bryta all motståndsvilja), och mycket annat.

Det vara bara en tidsfråga innan en militär konflikt med Ukraina skulle bryta ut. Jag anser att Putin fattade sitt beslut efter noggrant övervägande. Han är inte känslosam eller impulsiv. Han är en utmärkt politiker och en av världsarenans starkaste politiker. För att fatta ett sånt här beslut krävs goda skäl. Och jag anser att den information vi fått om Västs planer för vårt land tvingat Putin att fatta ett beslut om ett väpnat angrepp.

Beslutet fattades inte för en månad sedan eller ens för två. En sådan här operation kräver noggranna militära förberedelser. Med hänvisning med det ovan anförda, och till de ukrainska maktägandes beteende (de var måttligt intresserade av förhandlingarna i Gomel), så anser jag att varje slag av eftergifter från Ryska federationens sida vore ett principiellt misstag. Tre försökt till förhandlingar har redan misslyckats och det finns ingen anledning att se på situationen med rosafärgade glasögon och försöka hoppas på samarbete med Väst. De är inte våra partners och kommer aldrig att bli. Anglosaxarna har sedan länge utsett Ryssland som sin huvudfiende. Nu måste även Ryssland erkänna denna fiendeskap öppet. I krigstid kan man endast förhandla med fienden om hans villkor för att kapitulera. Det är en gammal princip. I krigstid måste diplomatin förändras i grunden.

Utifrån den geografiska spridningen på sanktionerna mot Ryssland kan motståndaren/fienden identifieras, Det är anglosaxarna (USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kanada), hela EU, Taiwan och Japan. Turkiet står vid sidan och avvaktar ett lämpligt tillfälle. Våra allierade är Kina (som alla förstår har inte Kina anslutit sig till oss av stor kärlek till oss). Burma, Brasilien och Indien har deklarerat sig som neutrala. Då kriget mot Väst i Ukraina är ett krig där bara en av parterna kommer att överleva måste vi gå hela vägen.

Putin måste omedelbart jaga alla dessa västälskande liberaler och deras hejdukar åt helvete. Utrensningarna måste göras inom alla områden, inklusive mediesektorn. Inrikespolitikens socio-ekonomiska inställning måste ändras. En ideologi måste införas.

CSTO-länderna måste ställas inför ett principiellt faktum om sina åtaganden som allierade; framförallt gäller detta turkiska Azerbajdzjan. Hela CSTO måste stödja Ryssland. Gör de inte det måste svaret bli beslutsamt. EU måste utsättas för kännbara sanktioner. Inga leveranser av gas, olja, vete osv. All egendom [som hör till EU] i Ryssland måste konfiskeras.

Oavsett utgången i operationen i Ukraina så kommer det inte att ändra synen på Ryssland. I händelse av seger kommer den ryska världen att bli en faktor att räkna med; förlorar vi kommer vi att förvandlas till en analog till Ukraina, helt under utländskt kontroll (se bara på vad som hände med Ukraina 1991. Då hade Ukraina en BNP större än Tysklands; se på de arma staterna på Balkan där man nu utbildar terrorister; se på Libyen och Irak.

Vi bör stödja, ja, rentav driva på, en återförening av Taiwan med Kina. Det skulle försvaga Väst teknologiskt.

Jag vill tillägga att Ryssland måste träda ut ur Europarådet, WTO, WHO etc.

Jag räknar med att Väst, efter EU, kommer att försöka koppla Japan till konflikten (minns hur flera miljoner av våra trupper under Stora fosterländska kriget skyddade gränserna mot Japan).

Vad gäller själva Ukraina. Redan 2014 uttryckte Västs underrättelsetjänster att de, innan de kunde angripa Ryssland, måste arbeta för att göra Ukraina maximalt Rysslandsfientligt, och sände enorma mängder pengar för att förinta ryska skolor, fördärva kulturidentiteten och tillsätta maximalt kontrollerbara presidenter etc. Jag räknar med att Ukraina kommer att delas upp i tre delar och att det här kommer att ha skett redan innan 2023. Huvuddelen går till Ryska federationen, någon del går till Polen (utifrån det faktum att EU röstat för sanktioner), dvs EU som därmed automatiskt blir en part i kriget. Men jag tror inte att Ukraina stannar i EU särskilt länge. Någon del av Ukraina kan förbli självständig, men bara under förutsättning att landet blir pro-ryskt.

Vad gäller världsekonomin, så är Västs aktioner mot Rysslands Centralbank i varningssignal. Väst respekterar inte längre privat egendom, och USA är inte längre världshegemon (Indien, Förenade arabemiraten, Brasilien och Argentina stödde inte USA). Mot slutet av året kommer vi, tror jag, att se en försvagad dollar. Världseliten kommer att söka efter andra sätt att säkra sina förmögenheter och försöka diversifiera sitt kapital. Och eliterna vänder sig allt mer mot Kina. Vissa förstår vart det lutar i händelse av en konflikt om Taiwan.

EU:s ekonomi kommer att angripas nästan omedelbart efter det att sanktionerna införs. Man skulle kunna säga att Väst sätter EU i skottlinjen som en sköld. Den rådande ekonomiska krisen fördjupas av de förlorade kontakterna med den ryska marknaden. Hela EU:s ekonomi kommer att luta sig mot Frankrike och Tyskland, vilket väcker missnöjet och leder till krav på utträde ur unionen. Kort sagt: nu har huggsexan om territorier och egendom i världen inletts.