Några retoriska regler:

Kära debattörer. Vänligen notera nedanstående regler för att upprätthålla en samhällsdebatt.

Jämför inget med Nazityskland eller andra historiska diktaturer. Det gynnar bara din motståndare som då kan angripa dig för ”relativisering” etc. Att säga att XXX agerar som Hitler låter kanske kraftfullt, men det ger din motståndare en möjlighet att sluta tala om sakfrågan, och i stället tala om dig.

Jämför inget med apartheid eller andra historiska tvångslagar. Likheterna är nästan aldrig relevanta och, precis som i Hitlerfallet, ger den här sortens retorik motståndaren fördel.

Kalla ingen för ”nyttig idiot”. Uttrycket ger din motståndare möjlighet att angripa dig, i stället för att tvingas förklara sitt eget agerande.

Använd aldrig uttrycket ”fredsskadad”. Det är ett fullständigt orimligt begrepp som utgår från att lidande förädlar. Var och en som använder ordet bör vara beredd att personligen utsättas för krig och på så sätt förädla sig.

Påstå aldrig att de som inte håller med dig är aningslösa. Att andra inte håller med om dina prioriteringar betyder inte att de inte ser problemen. Alla behöver inte hålla med om att det du tycker är viktigt är det enda som är viktigt. Om du inte lyckas övertyga dem betyder det att din argumentering är för svag.

Personangrepp är alltid ett misslyckande. Angrip utsagor, aldrig utseenden, klädstil, kön, påstådda åsikter etc. Kallar du någon ”beige gnom” har du förlorat debatten.

Göm dig inte i bubblorna. Det offentliga samtalet är alltid kritiskt och strävar inte efter att få lajks. Demokrati handlar inte om att hålla med, utan om att lyssna. Demokratins essens är oliktänkandet.

Demokratins överlevnad är ditt personliga ansvar. Kolla alltid fakta. Sprid aldrig en lögn. Demokratin är inte i första hand ett statsskick; demokratin är vår relation till varandra, respektfull, lyssnande, inkännande. Demokratin är medborgarnas. Varenda rättighet i vårt land är resultatet av medborgarnas krav och kamp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.