Den ryska gästfriheten.

World Economic Forum, de där som organiserar det underliga mötet med viktiga herrar i Davos varje år, forskar kring resenäringen. En rapport som publicerades nyligen placerade Island på topplats som världens mest välkomnande land.
Trea från slutet, efter Bolivia och Venezuela, ligger Ryssland.
Nu är det ju EGENTLIGEN inte så dåligt som det låter – WEF bygger siffrorna på en skala på 1-7, där 1 är minst och 7 är högst. Ryssland får 4,98, så man kan ju konstatera att det är rätt hyfsat ändå – Sverige får 6,53, vilket placerar oss på plats 23 på välkomstlistan.

Just det där med den välkomnande attityden har kommit i fokus i den här statistiken. Ryssland hamnar totalt på en 63 plats, även om den vresiga attityden lägger landet i botten. Sverige hamnar nia – en plats vi alltså inte förtjänar om man ser till hur välkomnade besökare känner sig när de kommer hit.

Ryssland har höga placeringar på ett par intressanta områden; framförallt har de många platser som hör till världsarvet. De ligger på 16 plats när det gäller kulturminnesmärken, och fyra för naturmonument.

WEF:s lista konstaterar att Ryssland har svagt utvecklad besöksnäring, men att det finns mycket att se. Men ryssarnas ovänliga attityd skrämmer bort besökarna.

Det här är siffror som förmodligen förvirrar ryssarna. I ryssarnas självbild ingår en övertygelse om att det inget folk i hela världen är så gästfritt som ryssarna. Gästfriheten är lite av grundbulten i hela den ryska nationalkänslan. Att påstå att ryssar INTE är välkomnande – att några nedfrusna islänningar skulle vare MER gästfria…

Men grejen är ju att det WEF mäter, är just INTE gästfriheten, utan hur välkomnande besökare känner sig. De som kommer på besök som turister i Ryssland får ytterst sällan möta någon gästfrihet – de är hänvisade till buttra servitriser och specialdyra biljettpriser för utlänningar till museerna.

Det skulle ju vara roligt om Ryssland kunde dra konsekvenserna av det här, utbilda personal, satsa på hotell och infrastruktur, men det sannolika är att Ryssland kommer att vara lika fritt från gäster, som ryssarna är gästfria.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.