DN, Hemulen och kullerbyttorna

Intellektuell inkompetens om motorisk kompetens.

I slutet av januari varnade företrädare för Svenska gymnastikförbundet och Svenska idrottslärarföreningen i en debattartikel i Dagens Nyheter för att barn inte längre kan stå på ett ben, göra kullerbyttor eller gå baklänges. Skribenterna lyfte fram att den ”motoriska kompetensen” främjar fysisk aktivitet och dämpar oro och depression.

Det är nästan exakt vad Hemulen säger i Trollvinter: ”Tro mig, det finns inget ingenting så farligt som att bli innesittare; de får så konstiga idéer”.

Att dagens ungdom är förslappad och slö är naturligtvis en självklarhet. Det har ungdomen varit i alla tider. Annat var det förr. Skillnaden nu är, kanske, att debattörerna i Dagens Nyheter kan luta sig mot solid forskning. Tysk forskning, rentav! Debattörerna skriver:

Tyska forskare har visat att andelen barn med låg motorisk kompetens ökat från 16 procent till 38 procent under de senaste 30 åren – mer än en fördubbling. Och att grundläggande förmågor som att gå baklänges eller kasta med precision har försämrats kraftigt.

Debattartikeln fick ordentlig fart på sittfläsket hos beslutsfattare. 17 mars rapporterar DN om hur Gymnastikförbundet har börjat erbjuda kurser i grundmotorik till idrottslärare. Dagen därpå låter DN Gymnastikförbundets förbundsordförande uppfostra tidningsläsarna om hur barn ska börja röra på sig, för att inte få konstiga idéer. 20 mars kopplar DN:s Anna-Lena Laurén ihop larmrapporten från januari med Västvärldens groteska överflöd.

Den forskning debattartikeln från januari länkar till är en fjorton år gammal rapport från universitetet i Würtsburg. Själva rapporten ligger bakom inloggningsvägg, men utifrån den tillängliga sammanfattningen konstaterar rapporten exakt motsatsen till vad debattörerna påstår:

Only few data are available for preschool children and no clear trend can be identified. In the year 2007, height, weight, and motor performance were determined in 726 preschool children [Prevention through Activity in Kindergarten Trial (PAKT)] and compared with historical samples from 1973, 1985, and 1989. There was no difference in height and weight between the samples of 1973 and 2007. Older boys of today were smaller and lighter than those of 1989. 

Kort sagt: det finns otillräckligt med data och inga trender kan identifieras. Barn 2009 var mindre tjocka än barn 1989. Würtsburg-rapporten konstaterar att den enda signifikanta försämringen i fysiska prestationer som kan uppvisas är att fyraåringar 2009 har svårare att träffa rätt när de ska kasta prick. Kullerbyttor nämns inte. Och hur läget sett ut de senaste fjorton åren framgår naturligtvis inte heller eftersom rapporten är från 2010.  

Den enda källan till påståendet om att barn nuförtiden inte kan göra kullerbyttor är en vag relation till att ”lärare och idrottsledare vittnar om att många barn knappt klarar av att utföra kullerbyttor eller balansera på ett ben”. En utsaga som framförs utan något underlag i form av statistik. Hur många lärare vittnar? Hur många barn rör det sig om? Vad tyder på att läget försämrats och, med debattörernas ord, blivit alarmerande.

Det kan mycket väl vara sant. Det är inte alls otänkbart att debattörerna har rätt, men deras utsagor saknar stöd i forskning, och den forskning de hänvisar stödjer inte deras tes. Allt kokar ner till att vuxenvärlden rent principiellt stödjer Hemulens tes om att barn ska vara ute och leka i snön och inte vara innesittare och få konstiga idéer. Det är ingen orimlig hypotes, men den kan alltså inte bevisas i forskning. Det handlar om ”sunt förnuft”, vilket som regel är en synonym för ”ogrundade fördomar”. För vi vet ju allihop att dagens barn bara sitter hemma och surfar på mobiltelefonerna. Det vet ju alla. Bäst då att skriva upp oss för Gymnastikförbundets kurser i barngymnastik. De kostar bara 1 800 kronor, och det vill vi väl lägga på att våra barn inte ska bli innesittare med konstiga idéer.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.