Det multipolära bajset

”Multipolär världsordning” är ett säkerhetspolitiskt begrepp som flyter omkring som en bajskorv i en dåligt kalibrerad toalettstol. Ordet ska antyda en världsordning i motsats till en monopolär ordning, där bara USA bestämmer. Ordet hegemoni brukar nästan alltid finnas med i samma veva, ungefär som de svåra bruna fläckarna i porslinet på ovannämnda toalettstol.

Argumentationen är följande: USA, ”det kollektiva väst”, ”i-världen”, ”de rika länderna” hävdar ett monopol på folkrätten. Endast några få länder orkar stå emot – Ryssland, Kina, ”det globala syd”… Och så har man gjort säkerhetspolitik till en klassfråga. Rika som tar för sig. Fattiga som försöker försvara sig. Och varför skulle inte Ryssland få ha en bakgård när USA får det utan att någon blinkar? Varför skulle inte Kina få ha nationella intressen i Afrika, när Frankrike har det?

Och så föreställer man sig att världen mår bäst av att stormakterna i lugn och ro sätter sig ner och delar upp världen i intressesfärer, som på den berömda teckningen av James Gillray:

Här har vi ett gott exempel på en multipolär världsordning. Konkurrerande stormakter sätter sig i lugn och ro och bestämmer sig för vad som är vems. Vi är vana vid att tänka så här; jaja, bäst att hålla sig undan. Hela den svenska neutralitetspolitiken bygger på föreställningen om en multipolär världsordning, där vårt uppdrag är att förbli en smula av det som återstår när stormakternas värsta hunger är över. Den svenska hållningen under andra världskriget handlar om detta: ”jaja, stormakterna bråkar, de gör de alltid, bättre att de anfaller Polen och Norge än oss!” Den svenska hållningen under kalla kriget var den samma: ”jaja, trist för balterna, men hellre dem än vi!”

Det här är inte heroiskt; det är pragmatiskt.

FN-systemet är strängt taget en revolution i det säkerhetspolitiska tänkandet. Hela FN-stadgan identifierar den enskilde som säkerhetspolitikens subjekt och objekt. Inledningen till FN-stadgan konstaterar att själva vitsen med FN är att skydda den enskilde:

VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA

att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,

att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer

att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten,

att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet…

Folkrätten under FN-epoken handlar alltså inte om att skydda staters intressen, utan om oss enskilda människors.

Det talas rätt ofta om att Sverige borde skämmas för vårt agerande under andra världskriget, under kalla kriget. Tycker vi att vi agerade fel, fegt, omoraliskt då, så måste vi fråga oss om vi verkligen ska vara neutrala. Förutsättningen för neutralitetspolitiken är att vi anser att det är okej att stormakter utsätter vietnameser, koreaner, ester, kurder, ukrainare, palestinier för våld, förtyck och vägrar acceptera deras rätt att vara dem de vill vara. Att stormakter även har rätt att förtrycka sina egna folk, eftersom det är ”inre angelägenheter” (ett koncept som FN-stadgan inte accepterar).

Föreställningen om en multipolär världsordning som en motvikt mot en monopolär missar poängen med hela den världsordning som råder i FN-eran; som är grunden till OSSE:s stadga. Folkrätten ska skydda enskilda. Det finns ingen annan ordning än den ordning som skyddar människor.

Spola ner det multipolära bajset; borsta bort snacket om ”hegemoni”. Människor har rättigheter! Stater har skyldigheter. Där har vi det säkerhetspolitiska monopolet: de mänskliga rättigheterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.