Säkerhetsen: del 1. Övervakningen.

Vi vet numera att vi inte längre har några hemligheter. Vi vet att USA, ”Staten”, vem det nu är, våra chefer och i stort sett alla som köper system för brevövervakning etc. kan komma åt all vår post, alla våra fotografier. Vi kartläggs dygnet runt. Någonstans bevaras kartläggningen; och därifrån kan den hämtas.
Många har kundkort, som noggrant registrerar våra köpvanor. Aha! Enerud köper en påse chips på fredageftermiddagen… Aha! Då vet vi hur vi ska kunna komma åt honom!
Men egentligen är det inte det här som är problemet. Okej, om det roar någon att ha reda på vilka sidor jag besöker på Internet; vem jag chattar med på Skype och vilka TV-kanaler jag tittar på… Ja, varsågod. Försök att inte dö av leda.
Problemet är inte så mycket att jag kartläggs – jag har faktiskt inget att dölja, precis som de allra flesta andra. Problemet ligger i att ”Staten”, vem det nu är, anser av princip att jag helt enkelt ännu inte begått de brott den misstänker att jag bara väntar på att begå.
Totalövervakningen innebär att ”Staten”, vem det nu är, betraktar mig som en potentiell brottsling. Inte som en medborgare; inte som deltagare i det demokratiska styrelseskicket; inte som deltagare i ett samtal om makten. Utan som ett hot mot…? Ja, vete fan.
Jag kan acceptera behoven av övervakning. Jag kan förstå det polisiära intresset av avlyssning, och, ja, jag vill också få stopp på terrorismen.
Problemet är att ”Staten”, vem det nu är, anser sig ha rätt till fullständig sekretess, samtidigt som jag, som medborgare, inte ska få ha minsta rätt till privatliv. Jag tycker om att veta att jag har ett rum där jag får vara för mig själv ibland. Inte för att jag nödvändigtvis har något att dölja, utan för att jag är människa.
Vi är på väg mot ett brutet samhällskontrakt. Vad är kvar av demokratin, om vi, det folk som all offentlig makt utgår från, inte längre har ”Statens”, vem det nu är, förtroende?

Senare ska jag skriva om ett annat problem med totalövervakningen: att om syftet är att stoppa Bad Guys från att göra Bad Things… Så funkar den inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.