Globaliseringen – en annan grej jag inte fattar.

Hejhej! Globalisering. Ryska, svenska och engelska wikipedia har helt olika definitioner. Grundskillnaden ligger ju i att framförallt den ryska uppfattar processen som hotfull, medan de svenska och engelska definitionerna är mer försiktiga – Globalization can erode and universalize the characteristics of a local group säger den engelska texten, medan den ryska talar om hur en internationell nätverksbaserad marknadsekonomi raserar nationalstaterna, som i århundraden varit huvudaktörer i de internationella relationerna.

Och om jag fattar det rätt så är det en ganska utbredd föreställning om att det här skulle vara något olämpligt. I synnerhet i de vänsterkretsar, till vilka jag ju ändå brukar skryta med att jag hör. Det jag inte fattar är varför inte alla marxister sitter och hejar på den här processen, eftersom den närmast ordagrant bevisar Marx’ teser:

Storindustrin har skapat den världsmarknad, som upptäckten av Amerika förberedde. Världsmarknaden har gett handeln, sjöfarten och landskommunikationerna en omätlig utveckling. Detta har i sin tur återverkat på industrins utvidgning och i samma mån som industri, handel, sjöfart och järnvägar utvidgade sig, i samma mån utvecklade sig bourgeoisin, ökade sitt kapital och trängde alla från medeltiden härstammande klasser i bakgrunden.

Ur det kommunistiska manifestet, 1848

Själva globaliseringen, som Marx beskriver den, är nödvändig för det kommunistiska samhället. Den feodala staten måste raseras för att människan ska kunna befrias, eftersom staten i sig är ett tvångsmedel. Förvisso är det inte storindustrin som kommer att befria människan, utan det är människans uppgift.

Marx fortsätter:

Bourgeoisin har överallt, där den kommit till makten, förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden. Den har obarmhärtigt slitit sönder de brokiga feodalband, som band samman människorna med deras naturliga ledare, och icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa ”kontant betalning”. Den har kränkt det fromma svärmeriets heliga rysning, den ridderliga hänförelsen och det spetsborgerliga vemodet i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärde och i stället för de talrika lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten allena. Den har, kort sagt, i stället för den i politiska och religiösa illusioner höljda utsugningen satt den öppna, skamlösa, direkta, kalla utsugningen.

Alltså – skamlös utsugning på en global nivå, i stället för den gulliga feodalstatens i politiska illusioner höljda utsugning. Har Marx fel? Är det inte så här det blivit? Att Marx 1848 (vilket är hyfsat länge sedan) trodde att processerna skulle gå snabbare är en annan sak. Marx förutsåg inte 1900-talet, då feodalstaten pånyttföddes i Sovjetunionen och utsugningen av proletariatet i Ryssland höljdes i ännu samvetslösare illusioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.