Övergrepp i grammatikkriget stävjat.

NEWS FLASH! NEWS FLASH!

Grammatikövergrepp avvärjt på Tbilisikrog

Tbilisi. Informationskrigföringen i Kaukasus tar nya former: en nyöppad restaurang i Tbilisistadsdelen Sololaki markerade sitt avståndstagande mot den ryska inmarschen i augusti genom att utföra språkligt våld mot rysk grammatik. Restaurangägarna valde att låta ett substantiv i maskulinum föregås av ett adjektiv i femininum. Därmed åstadkoms en grammatisk motsvarighet till massförstörelsevapen. Det kan inte heller uteslutas att greppet är tvivelaktigt ur gendersynpunkt.

Blog Image
Grammatikkriget har väckt starka känslor. Georgierna, vars språk saknar grammatiskt genus, markerade på det här sättet sitt djupa förakt för den ”feminina” ryskans allt duttande med tre olika genera; i synnerhet som det för den oinvigde inte är helt självklart att площадь är femininum.
Den här attacken på det ryska språket har inte gått omärkt förbi. Känsliga rysktalande personer har upplevt starka obehag av att ens befinna sig på torget där restaurangen är belägen och har gått långa omvägar för att slippa se denna språkliga horrör.
Det har nu visat sig att denna form av krigföring inte är acceptabel: Internationella grammatikförbrytartribunalen i Haag har riktat en skarp protest mot övergreppet. Att tvinga folkgrupper att gå omvägar på grund av dålig grammatik är inte förenligt med informationskrigskonventionen från 1923. Och bara tre veckor efter det högtidliga öppnandet av denna installation, så har de ansvariga för övergreppet gått med på att ta ner skylten. I en ny version är substantivet avlägsnat, och därmed den grammatiska horrören. Rysktalande Tbilisibor kan nu, utan fara för sitt språköra, lugnt röra sig i Sololaki.
Enligt diplomatkällor är detta en ”enastående framgång för europeisk diplomati”. Återstår nu att få ryssar att uttala Tqemali, den georgiska plommonsåsen utan vilken sjasjlyk bara blir en handfull halvbrända köttslamsor, med det korrekta strupljudet.

3 reaktioner till “Övergrepp i grammatikkriget stävjat.”

  1. Oj! Kan jag få adressen till grammatiklörbrytartribunalen? Jag kan förse dom med jobb i flera år framöver, fast inte på ryska, för det kan jag ju ingen …

  2. Eller så var de bara dåliga på grammatiken. Men som slavist – håll med om att det gör ont att se orden ”Chlebnaja plosjtjad'”

  3. Mitt i allt elände och konflikt kan jag inte låta bli att tycka det är lite fantastiskt att det är möjlligt att röra upp så mycket med lite grammatik. Men jag har alltid vetat att grammtik rules!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.