Mångbesjungna myndigheter

Det senaste just nu verkar vara att hylla myndigheter. Det är bergis en konsekvens av elfte september. Nästan allt är en konsekvens av elfte september: till och med jakten på fildelning är en konsekvens av elfte september, eftersom man räknat ut att upphovsrättsfiffel är en av terrorismens finansieringsmetoder. Om vi stoppar folk från att fildela, så svälter terroristerna ihjäl.

Hur som helst: myndigheter är de nya hjältarna. För några år sen var det de ensamma vildhjärnorna: Dirty Harry, till exempel. En polis som går sina egna vägar, bryter mot mesiga regler och ser till att rättvisa skipas: en högre, rättare, rättvisa än den som står i lagboken och som advokater och mesproppiga bleeding heart liberals vränger ut och in på. I dag är hjälten en myndighet. I de vanliga svenska reklam-TV-kanalerna myllrar det plötsligt av amerikanska myndigheter: Dels fullt autentiska som NCIS, JAG, NYPD, LVPD, och så några påhittade, som CTU i 24. Medan sjuttiotalets amerikanska TV-serier nästan alltid handlade om hjältar som på ett eller annat sätt var i konflikt med systemet, så handlar dagens om systemet.

NCIS i trean till exempel. Ett litet team klipska utredare som löser mord med anknytning till marinkåren. JAG, som i Sverige kallas På heder och samvete: ett litet team klipska jurister som leder förundersökningar av brott inom marinen. Fullt autentiska statliga myndigheter inom USA:s försvarsmakt: www.ncis.navy.mil och www.jag.navy.mil . Alla CSI-varianterna: små, klipska team av kriminaltekniker som utreder brott. Brottskod: försvunnen: ett litet klipskt team av FBI-agenter som utreder försvinnander: Criminal Minds: ett litet klipskt team av FBI-agenter som utreder seriemördare. Lägg märke till att det ALLTID är frågan om sammansvetsade team. Det finns inget utrymme för ensamvargar i de här serierna: Dirty Harry skulle aldrig funka i CSI.

I samtliga fall ser vi att systemet fungerar. Brott blir lösta, banditer gripna. Allmänheten kan vara trygg: staten försvarar oss. Det här borde vara nåt lite nytt i amerikansk populärkultur. Normalt brukar ju myndigheter i USA skildras som skurkar: i mängder av filmer hör vi om statliga konspirationer – kolla bara Arkiv X! Och så plötsligt denna våg av hyllningar till den offentliga sektorn, och dess arbetande kollektiv.

Hyllningar till kollektivet, till staten och den offentliga sektorn: det är den nya amerikanska propagandan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.