Frihet eller demokrati?

Ska vi kanske läsa de senaste årens populistiska rörelse – från Putin till Tea Party Movement, via polska, ungerska och turkiska och våra egna svenska populister – som en frihetskamp? En ursinnig kamp mot demokratins förtryck?

Det är lätt att vilja tycka att demokrati är frihet, men haken med demokratin är att den är ett statsskick. Kampen mot demokratin är en kamp mot staten. Mot tanken på en stat med ambitioner att vara en positiv kraft.

Populismen bygger på en föreställning om att man ska få ha sina fördomar i fred. Det är någonstans där som det underliga begreppet ”politiskt korrekt” kommer in. En stat, en demokrati, som bygger på respekt och medmänsklighet accepterar inte den enskildes fördomar. Från det perspektivet är statens, demokratins, ambitioner ett slags intrång i den enskildes frihet. ”Varför ska staten tvinga mig att tycka om ______ (fyll i lämplig grupp, utsatt för schablonartade fördomar)?”

Den populistiska rörelsen vill ha FRIHETEN att förringa, hata, fördöma, fördriva, utplåna enskilda och grupper utifrån feghet, godtyckliga fördomar, skev statistik och – värst av allt – ”sunt förnuft” (dvs ogrundat tyckande).

Demokratin utgår från att människor har ett värde och endast ansvarar för sina gärningar; inte för sin identitet. Och demokratin och det demokratiska samhället nöjer sig inte med att bara tycka det – det här är värderingar som förmedlas, hävdas, propageras i lagstiftning, skolor… ja, alla de medel den demokratiska staten har till sitt förfogande används för att uppfostra medborgarna till dessa tankar.

Populisterna vill slippa det här. De vill ha frihet från demokratin.

Det är rätt vanligt att populister för fram näringslivet som förebild. Effektiva snabba lösningar. Pupulister som Trump, Wachtmeister och Putin vill gärna föra fram effektiviteten som ett ideal: snabbt, beslutsamt, tufft. Inget tröttsamt harvande i nämnder och utredningar. Demokratin envisas med att vara osäker, försiktig och lite rädd.

Hela den mäktiga och skrämmande rörelse vi ser är en revolt mot demokratins anspråk på att kunna förändra människan. Det är en revolt mot det enskilda ansvaret – VI VILL SLIPPA ANSVAR, VI VILL VARA I FRED ropar miljoner väljare runt om i världen! Och framförallt: INGENTING ÄR MITT FEL!

Miljoner människor vill leva i fred med sina fördomar, och uppfattar demokratin som ett hot mot deras sinnesro. Ett hot mot friheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.