Grå fosterland.

Grå fosterland: jag älskar dig. Din grå himmel, dina grå skogar av grå stammar med fuktgrå näver. Din regngrå asfalt på jämna vägar. Grå förorter med grå betong och hissar som fungerar. Ditt grå politiska landskap där alla ängsligt strävar mot mitten. Jag älskar dig, din gråhet, min gråhet, dina små gester och djupa avsky mot svart och vitt. Din grå, fruktlösa jord som lär oss grå snålhet, grå omsorg om det vi faktiskt har; allt detta grå, gråa, gråare. Din rikedom på saknad, ditt överflöd av småhet. Det är mitt; det är jag; det är vi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.