al-Ghazali.

Jag känner att jag måste reda ut hela förvirringen kring de arma pajas-nazisternas prat om al-Ghazali. Ledarskribenten, herr Suk, talar om hur han fördömde matematik och ledde in islam på en väg bort från förnuft och vetenskap.
Abu Hamid Mohammed ibn Mohammed al-Ghazali är i själva verket en av de intressantaste och mest sofistikerade tänkarna i världshistorien, och det han gjorde var att han tog avstånd från föreställningen om att man förnuftsmässigt kunde bevisa och beskriva det gudomliga. Gud kunde bara, enligt al-Ghazali, upplevas i det personliga mötet.
Al-Ghazali tog starkt avstånd från en tidigare tradition i islam, där man använde grekisk filosofi för att bygga gudsbevis – det är den som kallas mutazailism. Al-Ghazali var en av de första tänkarna som på allvar skilde på tro och vetenskap. Det finns ingen motsättning, men de har helt olika funktion. Al-Ghazali fördömde inte matematiken eller naturvetenskapen, men han bevisade att de var meningslösa för att säga något om Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.