Principlöshet som princip.

Det är viktigt att inte ha principer. Principer är ett effektivt sätt att slippa agera. I samband med Georgienkonflikten är det viktigt att bevarar principen om ett lands okränkbara gränser. Skulle vi hyllat den principen för tjugo år sen hade Lettlands huvudstad fortfarande hetat Moskva.

Principlöshet är ryggraden i europeisk politik sedan århundraden. Vi europeer har varit noga med att undvika principer, samtidigt som vi alltid hänvisat till dem. Ibland har principen om folkmajoriteten varit den viktiga. Ibland har principen om att respektera erkända gränser varit det som gällt. Vid andra tillfällen har principen om historiska gränser eller kulturella arv varit det som vi låtsats hävda. Just nu använder vi gärna principen om ”folkrätten”. Tidigare talade vi europeer gärna om att det var principiellt viktigt att vi spred europeisk kultur och civilisation till vildarna. Eller tidigare, det gör vi ju strängt taget fortfarande, men vi försöker låtsas som att vi kallar det något annat.

Jag har skrivit om Georgien tidigare. Ett land jag verkligen känner starkt för. Ett land av de varmaste. gästfriaste, klokaste människor man kan träffa. Ett paradis. Under sovjettiden var Georgien bra mycket självständigare än någon annan del av unionen. Georgierna struntade i Moskva och skötte sin republik själva. Det är svårt att beskriva georgierna som förtryckta: det fanns i och för sig ett ganska spritt hat bland ryssar mot georgiska svartabörshajar, men samtidigt var georgierna rätt väl representerade i den högsta statsledningen. Stalin själv var georgier.

Georgiern Stalin såg till att dra gränser i Kaukasus så att de kaukasiska folken skulle försvagas. Sydossetien och Nordossetien delades, just för att bekämpa nationella strömningar. Andra folk tussades ihop med varandra. Stalin fulländade den ryska imperialismen genom de sovjetiska låtsasgränserna. Och nu är det viktigt – i princip – att bevara Stalins gränser. Världen verkar vara på väg att gå i krig för att se till att Stalins gränser inte rubbas. Principen är viktig.

Ryssland har utsatt Georgien för ett imperialistiskt övergrepp och hävdar folkrättsliga principer – ”skydd av en förtryckt nationell minoritet”, men det finns fler imperialistiska makter i området. Alla har sina principer. Iran har principer. Turkiet har principer. EU har principer. USA har principer. Och i princip skiter väl alla dessa makter i såväl georgier som osseter som tjerkesser eller tjetjener.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.