När börjar ett krig?

Frågan om när ett krig börjar, vem som börjar ett krig, och hur det börjar är avgörande för hur man ska förhålla sig till dem som krigar. Hitler gick in i Polen, men var noga med att förklara att han svarade på ett polskt angrepp. Kriget i Georgien inleddes för att Ryssland svarade på ett georgiskt angrepp på Sydossetien, som står under ryskt beskydd. Det var alltså Georgien som startade kriget.

Eller svarade Georgien på månader eller kanske rentav år av provokationer från den sydossetiska milis som fått stöd från Ryssland? Byar och samhällen utanför Sydossetien har blivit beskjuta med raketer, ungefär som de israeliska områdena runt Gazaremsan?

Eller reagerar Sydossetien på de gränser som Stalin lät dra upp i Kaukasus, och som delade det ossetiska folket? Sydossetierna har inte accepterat att Stalins 20-talsgränser ska definiera deras rätt till självbestämmande. Stalin var angelägen om att hålla de nordkaukasiska folken splittrade och svaga, och såg till att dra gränserna mellan de olika republikerna just för att söndra och undvika nationella självständighetssträvanden.

Folken i Kaukasus har varit mål för stormaktsterror i århundraden. De ryska kejsarna fördrev tjerkesser, tjetjener och abchaser i miljoner till Turkiet och lät de kristna georgierna och osseterna flytta in i deras länder. Sovjet fortsatte terrorn. Folken kunde ibland vara stormaktens verktyg, och i nästa fas stormaktens offer.

Och nu fortsätter det hela. Osseterna är ett instrument för rysk imperialism, men samtidigt offer för georgiska ambitioner. Georgierna är ett offer för den ryska imperialismen, och ett instrument för den amerikanska. Miljoner tjerkesser och abchaser bor i Turkiet i starkt segregerade samhällen; kanske kommer de att kräva att få återvända till de länder varifrån den ryska kejsarens generaler fördrev dem.

När börjar ett krig? Häromveckan? För ett par år sen? På Stalins tid? På kejsarnas? Är det verkligen orsakerna till kriget som är det intressenta? Borde vi inte snarare intressera oss för varför så många vill att kriget ska fortsätta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.